Ansökan om barnomsorg

Detta e-formulär kräver att du har en finsk personbeteckning och bekräftar din identitet med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Har du inte ett finskt personnummer eller saknar bankkoder, vänligen använd följande formulär.

Information om ansökan

Alla barn, som enligt lagen är berättigade till barnomsorg, beviljas barnomsorgsplats. Då platserna är begränsade kan önskemål om barnomsorg vid en särskild enhet inte alltid tillgodoses. Följande gäller för dig som söker om barnomsorgsplats för ditt barn.

  • Ansökningstiden är 2 veckor - 4 månader.
  • Har man under samlad ansökningsperiod sökt barnomsorg till hösten, med början augusti-september, meddelas beslut under april-maj.
  • Inskolning med vårdnadshavare påbörjas cirka 1 vecka innan daghemsstart.
  • Vårdnadshavare skall meddela barnomsorgskansliet om ny moderskaps-, föräldra-, eller vårdledighet.
  • De som lyfter hemvårdsstöd och erhåller barnomsorgsplats är skyldiga att meddela barnomsorgskansliet förändringen.
  • Rätten till hemvårdsstöd förfaller när inskolningen är klar. Partiellt stöd kan sökas.

Regelverket för rätten till barnomsorg skiljer sig åt beroende på om du arbetar, studerar, är arbetssökande, föräldra- eller vårdledig. Vänligen se intagningsprinciperna för stadens barnomsorg på hemsidan under Daghem och skola » Barnomsorg » Ansökan